Πιστοποιημένο Ιατρείο
Εμβρυικής Ιατρικής & Προγεννητικού Ελέγχου
Mamalis Fetal Medicine

Ο ιατρός Μάριος Μάμαλης

Ο Dr. med. univ. Μάριος Μάμαλης ειδικέυτηκε στη Μαιευτική και Γυναικολογία στην Πανεπιστημιακή Κλινική Universitätsklinikum Giessen & Marburg στη Γερμανία, όπου συνέχισε να εργάζεται ως Επιμελητής επι διετία για να ολοκληρώσει την Εξειδίκευση στην Εμβρυομητρική Ιατρική με τη διετή παραμονή του και εκπαίδευσή του στην Εμβρυική Ιατρική στο King’s College Hospital στο Λονδίνο.
Το 2022, μετά από δεκαετή παραμονή στο εξωτερικό, ίδρυσε το ιατρείο Εμβρυικής Ιατρικής (Mamalis Fetal Medicine) με στόχο να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες και φροντίδα σε εγκύους εφάμιλλη κέντρων του εξωτερικού.
Ταυτόχρονα ο Dr. med. univ. Μάριος Μάμαλης είναι εντεταλμένος διδάσκων Εμβρυομητρικής και εμβρυικής καρδιολογίας στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικός συνεργάτης της Κλινικής Universitätsklinikum Giessen & Marburg στη Γερμανία.

Τι είναι η Εμβρυομητρική Ιατρική;

Η Ιατρική Εμβρύου (Fetal Medicine) είναι κλάδος της Γυναικολογίας που ασχολείται και επικεντρώνεται στην καλύτερη δυνατή φροντίδα του Εμβρύου και της Μητέρας καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Συμβάλλει με τον Προγεννητικό Έλεγχο στην έγκαιρη διάγνωση εμβρυικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών και εμβρυικών ανωμαλιών και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, στην θεραπεία κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής. Επίσης ο Ιατρός Εμβρύου παρακολουθεί τη φυσιολογική πορεία της εγκυμοσύνης φροντίζοντας για τη βέλτιστη υγεία του Εμβρύου και της Μητέρας με την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση καταστάσεων που δύνανται να επιπλέξουν την εγκυμοσύνη όπως η Προεκλαμψία και η Προωρότητα. Ο ειδικός Εμβρυικής Ιατρικής παρέχει συμβουλευτική και υποστήριξη στους μελλοντικούς γονείς σε κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης.

Η Ιατρική Εμβρύου αποτελεί μέρος της διεθνώς αναγνωρισμένης τριετούς εξειδικεύσεως της Εμβρυομητρικής Ιατρικής (Maternal Fetal Medicine). Απαιτεί την παραμονή και εξειδίκευση σε αναγνωρισμένο τριτοβάθμιο/τεταρτοβάθμιο Μαιευτικό Κέντρο τουλάχιστον επί διετία.

Life begins before birth

Ημερολόγιο εγκυμοσύνης

Τι υπερηχογραφικός έλεγχος συνιστάται να γίνεται ανά τρίμηνο κύησης;

Υπερηχογράφημα Βιωσιμότητας:

Διενεργείται στις 7-10 εβδομάδες.

Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας:

Διενεργείται  μεταξύ 11+3-13+6 εβδομάδες κυήσεως. Πρόκειται για διακοιλιακό υπερηχογράφημα ενώ κατ’ εξαίρεση σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν συμπληρωματικές λήψεις διακολπικά. 

Εκτιμάται:

– Η αυχενική διαφάνεια και υπολογίζεται ο κίνδυνος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες 

– Η ανατομία των οργάνων και συστημάτων του εμβρύου ενδελεχώς όπως και στο Υπερηχογράφημα Β΄επιπέδου

Υπερηχογράφημα Β΄επιπέδου:

Διενεργείται μεταξύ 20+0-24+0 εβδομάδες και είναι ένα ενδελεχές υπερηχογράφημα της εμβρυικής ανατομίας καθώς η οργανογένεση έχει ολοκληρωθεί.

Υπερηχοκαρδιογράφημα:

Διενεργείται στις 11-13, 20-24 ή και 30-34 εβδομάδες κύησης και συνίσταται στην εξέταση της εμβρυικής καρδιάς και των μεγάλων αγγειών.

Υπέρηχος για την εκτίμηση του τραχήλου της μήτρας:

Διενεργείται οποτεδήποτε μεταξύ 14-37+0 εβδομάδες και συνίσταται στη μέτηση του μήκους του τραχήλου και εκτίμηση του κινδύνου προωρότητας

Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης:

Διενεργείται στις 35+0-37 εβδομάδες κύησης και σε ορισμένες περιπτώσεις στις 28+0 και 32+0 εβδομάδες κύησης κατόπιν ενδείξεως.

Έγχρωμο Doppler:

Ελεγχεται η κυκλοφορία του αίματος στον πλακούντα αλλά και στο ίδιο το έμβρυο που μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη θρέψη και οξυγόνωση του εμβρύου.

3D - 4D Υπερηχογράφημα - Εκτύπωση 3D υπερηχογραφήματος

Το υπερηχογράφημα 3D/4D μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της κύησης και αποτελεί συμπλήρωμα της κλασικής δισδιάστατης υπερηχογραφίας. Αποτελεί μια αξέχαστη εμπειρία καθώς οι γονείς μπορούν για πρώτη φορά να δούν το πρόσωπο του μωρού τους. Αποτελεί ταυτόχρονα σημαντικό απεικονιστικό εργαλείο στη διάγνωση διαφόρων ανωμαλιών και αναπόσπαστο κομμάτι της συμβουλευτικής.

Διαπιστεύσεις - Πιστοποιήσεις

Είπαν για εμάς